Logo: Relish

  1. Sign in

Project: Loonkosten

Loonkosten

Alle tekst tot aan Background wordt beschouwd als commentaar

Op basis "Specification by Example - Loonkosten.docx" van Jack van Olst

In R&R-Web worden per medewerker per dag de loonkosten berekend o.b.v. de per afdeling geregistreerde uren.
Deze feature beschrijft wat precies getoond moet worden.

Background
Given
these UurtarievenPerMedewerkerPerDag
Medewerker KPU Periode start Periode eind
M1 100 01-01-2013 31-12-2013
M2 104 01-01-2013 -
M3 105 01-01-2013 31-05-2013
M1 90 01-01-2014 01-04-2014
M1 80 01-01-2012 31-12-2012
M3 99 01-01-2012 31-12-2012
M4 0 01-06-2013 -
Scenarios
KPU per dag bepalen

Hoe wordt de KPU per dag bepaald?

Given de peildatum is
When ik kijk voor medewerker
Then de KPU per dag is

Examples: Als voor medewerker een KPU periode bestaat met periode start, periode eind en KPU per dag, dan geldt op iedere dag van periode start tm periode eind voor die medewerker die KPU per dag.
| Peildatum | Medewerker | KPU per dag |
| 17-04-2013 | M1 | 100 |
| 17-04-2012 | M1 | 80 |
| 01-02-2014 | M1 | 90 |

Examples: Als voor medewerker een KPU periode bestaat met periode start, lege periode eind en KPU per dag, dan geldt op iedere dag vanaf periode start voor die medewerker die KPU per dag.
| Peildatum | Medewerker | KPU per dag |
| 17-04-2013 | M2 | 104 |
| 01-06-2013 | M4 | 0 |

Examples: Als voor medewerker geen KPU periode bestaat met periode start voor Peildatum dan kan de KPU per dag niet bepaald worden
| Peildatum | Medewerker | KPU per dag |
| 17-04-2011 | M1 | 0 |

Examples: Als voor medewerker een laatste KPU periode bestaat met periode eind voor Peildatum dan geldt op iedere dag vanaf die periode eind voor die medewerker die KPU per dag.
| Peildatum | Medewerker | KPU per dag |
| 17-07-2090 | M3 | 105 |

This scenario does not have any steps.


Last published over 6 years ago by Harry Nieboer.