Logo: Relish

  1. Sign in

Project: Sbe-online-store

Promocje cenowe

Scenarios
Dodawanie promocji cenowej produktu
Zakładając
że jestem uprawniony do administracji promocjami
Jeżeli
wprowadzam cenę promocyjną dla produktu
Wtedy
produkt ma nową cenę
I
produkt oznaczony jest wizualnie jako promocyjny
Wyświetlanie promocji na stronie głównej
Zakładając
że istnieją produkty promocyjne
Jeżeli
wchodzę na stronę główną
Wtedy
widzę 10 ostatnio dodanych promocji
Powiadamianie o promocjach
Zakładając
że zgodziłem się na otrzymywanie treści marketingowych
Jeżeli
podałem swój numer telefonu
Wtedy
w każdy piątek otrzymam SMS z informacją o 3 najnowszych promocjach
Dodawanie promocji wiązanej
Zakładając
że jestem uprawniony do administracji promocjami
Jeżeli
definiuję promocję wiązaną: 2 x "jabłko", "gruszka" gratis
Wtedy
produkt "jabłko" jest oznaczony wizualnie jako promocyjny
I
przy produkcie "jabłko" wyświetlane jest odniesienie do produktu "gruszka"

Last published over 7 years ago by pragmatists.