Logo: Relish

  1. Sign in

Project: Sbe-online-store

Przedstawienie oceny na stronie

Scenarios
Wyświetlenie oceny produktu

Zakładając, że produkt został oceniony

Jeżeli
klient wyświetli opis produktu
Wtedy
pokaże mu się średnia ocen tego produktu
Nie wyświetlamy ocen poniżej

This scenario does not have any steps.


Last published over 7 years ago by pragmatists.